[habiˈtæˀd]
Levested, miljø,
territorie,
hjem.

Habitat er et areal- og projektudviklingsselskab der udvikler boliger på attraktive placeringer – med fokus på privatliv, natur og bæredygtighed – som skaber ideelle rammer for en god livsførelse.

Vi udvikler fremtidens bæredygtige boligformer.

Habitat udvikler arealer til ejendomsprojekter i danske vækstbyer, i tæt samspil med myndigheder og jordejere – med fokus på at skabe værdi i nærområdet og dække fremtidens behov for bæredygtige og fremtidssikrede boliger.

Med afsæt i de kritiske faktorer i værdikæden; fra grundkøb og udvikling af lokalplan frem til byggetilladelse – tilbyder vi danske og udenlandske investorer, fonde samt institutionelle investorer – attraktive projekter med særlig fokus på downside protection og stærke risikojusterede afkast.

Habitat Pipeline

0
Antal Projekter
0
Antal Nye Hjem
0
Antal Kvadratmeter

Habitat Nyheder

Habitat Vertikaler

Arealudvikling

I tæt samarbejde med jordejere og myndigheder, arbejder vi fokuseret på at udvikle arealer til fremtidige bæredygtige boligformer, der skal danne levested for den til enhver tid aktuelle efterspørgsel i markedet.
Vi køber råjord og transformerer den i tæt samarbejde med kommuner og investorer for, at skabe bedst mulig værdi for alle involverede stakeholdere i projektet.

Projektudvikling

Habitat udvikler egne arealer, fra råjord til endelig godkendelse af lokalplan, til projektudviklere eller som færdige turnkey projekter direkte til slutinvestor.
Vi har tætte samarbejder med udvalgte best-in-class aktører i hele værdikæden – hvormed vi er i stand til at levere projekter der kan modstå ændringer i markedsbetingelserne og minimere risikoprofilen på det enkelte projekt for investor.