Habitat forstår kompleksiteten og risikoelementerne i vores projekter – og kan derfor udvikle projekter der giver solide risikojusterede afkast på tværs af markedscyklusser.

Vores agile tilgang til projektudvikling tilsikrer, at vores projekter altid kan tilpasses til markedets aktuelle efterspørgsel, investors risikoprofil – ofte uden at gå på kompromis med investors krav til investeringsafkast.

Vi ved hvad der forventes af os.
Habitat opererer med en gennemprøvet strategi sammenholdt med et særligt fokus på risikostyring og balancerede risikojusterede afkast for vores investorer. Ved at kombinere flere fundamentale analyser af aktuelle markedsforhold – sigter Habitat på at identificere attraktive investeringer, der har mulighed for at overgå markedsniveauet for tilsvarende projekter.

Risikoafdækning er nøgleordet.
Vi inkluderer dyb lokal markedsindsigt, vi overvåger markedstendenser, og vi undersøger de politiske og økonomiske miljøer for at udvikle velfunderede strategier og afstemme disse med vores finansielle mål for hvert projekt.

Habitat benytter samme stringente og kritiske metode til hvert projekt. Altid.

Vi afsøger projektmuligheder i markedet ud fra en kritisk betragtning om at en række essentielle forhold såsom, beliggenhed, befolkningsanalyse, projektøkonomi, risiko- og følsomhedsanalyse for projektet m.m. skal være opfyldt. Såfremt vi vurderer at samtlige kritiske projektfaktorer er opfyldt, indleder vi en præ-due diligence proces samtidigt med at vi screener og shortlister potentielle projektpartnere og slutinvestorer.

Vi igangsætter herefter en finansiel, teknisk og juridisk due diligence – med kvalificerede rådgivere til det aktuelle projekt – som sammenfattes i en forretningsplan for projektet. Herefter går Habitat i tæt dialog med de valgte projekt- og finansieringspartnere – herunder indleder forhandlinger med potentielle slutinvestorer.

Vi sammensætter herefter et passende team til udviklingsprojektet og indgår aftaler med projektets forskellige aktører i juridiske aftaler. Vores partnerskabsstrukturer selekteres sammen med investor – med fokus på risikoafdækning, track record, projektøkonomi – hvormed vi kan levere et gennemarbejdet og optimeret projekt til investor.

Ønsker du at vide mere om Habitat, vores projekter, vores tilgang til partnerskaber m.m. – så kontakt os så vi kan brainstorme sammen og se om der er et match.